SILESIA CUP 2022

Termín 27.-28.8.2022 – Buly aréna Kravaře, děti ročníku 2013 a mladší, systém hry 5+1

Žadatel:
Sportovní klub SIPA Sport Opava, z.s. – www.sksipasportopava.cz
Partner projektu: 
1 Klub Sportowy Ślęza Wrocław – http://pilkanozna.slezawroclaw.pl/

Hlavní partner projektu:
Euroregion Silesia – https://euroregion-silesia.cz/

Ostatní partneři:
Moravskoslezský kraj – https://www.msk.cz/
Město Kravaře – https://www.kravare.cz/     

7. ročník VISEGRAD CUPU 2020 – 7th year of VISEGRAD CUP 2020

29—30. 8. 2020 (Buly aréna Kravaře)

HLAVNÍ PARTNEŘI TURNAJE / MAIN PARTNERS OF THE TOURNAMENT / A TOURNAMENT FŐ PARTNEREI / GŁÓWNI PARTNERZY TURNIEJU

msk_logo

POPIS : Jedná se již o 7. Ročník mezinárodního fotbalového turnaje Visegrad Cup 2020. Tento turnaj  bude pro děti ročníku narození 2011 a mladší. Celkem bude 20 družstev. Jak již bývá zvykem, tento turnaj bude mít i charitativní podtext, kdy budeme prodávat sportovní knihy a výtěžek jako každoročně poputuje na dětské oddělení Slezské nemocníce v Opavě. Jsme velice potěšení, že se nám povedlo zajistit podporu VISEGRÁDSKÉHO FONDU –  https://www.visegradfund.org/  a doufáme v podporu MORAVSKOSLAEZKÉHO KRAJE –  https://www.msk.cz/. Harmonogram a rozlosování turnaje zde uvedeme v průběhu srpna 2020.

DESCRIPTION: This is the 7th edition of the Visegrad Cup 2020 international football tournament. This tournament will be for children born 2011 and younger. There will be a total of 20 teams. As is customary, this tournament will also have a charity overtone, where we will sell sports books and the proceeds as every year will go to the children’s department of Silesian Hospital in Opava. We are very pleased that we have managed to secure the support of the VISEGRAD FUND – https://www.visegradfund.org/ and hope to support the Moravian-Silesian Region – https://www.msk.cz/. Schedule and schedule of the tournament will be presented here during August 2020.

LEÍRÁS: Ez a nyolcadik éves nemzetközi labdarúgó-bajnokság, a Visegrad Cup 2020. Ez a verseny a 2011-ben született és annál fiatalabb gyermekeknek szól. Összesen 20 csapat lesz. A szokás szerint ezen a versenyen jótékonysági felhang is lesz, ahol sportkönyveket fogunk eladni, és a bevételeket, mint minden évben, az opavai sziléziai kórház gyermekosztályába fogjuk juttatni. Nagyon örülünk annak, hogy sikerült megszereznünk a VISEGRAD ALAP támogatását – https://www.visegradfund.org/, és reméljük, hogy támogatni fogjuk a Morva-Szilézia régiót – https://www.msk.cz/. A verseny menetrendjét és ütemtervét itt fogják bemutatni 2020 augusztusában.

OPIS: Jest to 7. edycja międzynarodowego turnieju piłkarskiego Visegrad Cup 2020. Turniej będzie przeznaczony dla dzieci urodzonych w 2011 roku i młodszych. Będzie w sumie 20 drużyn. Jak zwykle, turniej ten będzie miał również charakter charytatywny, w którym będziemy sprzedawać książki sportowe, a dochody, jak co roku, będą przekazywane na oddział dziecięcy Szpitala Śląskiego w Opawie. Bardzo się cieszymy, że udało nam się zapewnić wsparcie FUNDUSZU VISEGRAD – https://www.visegradfund.org/ i mamy nadzieję wesprzeć Region Morawsko-Śląski – https://www.msk.cz/. Harmonogram i harmonogram turnieju zostaną przedstawione tutaj w sierpniu 2020 r.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky,Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního Visegrádského fondu. Posláním fondu je postupovat vpřed nápady udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Support statement:The project is co-financed by the Governments of Czechia,Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants fromInternational Visegrad Fund. The mission of the fund is to advanceideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Támogatási nyilatkozat:A projektet a cseh kormány társfinanszírozza,Magyarország, Lengyelország és Szlovákia a Visegrad – ösztöndíjak útjánNemzetközi Visegrádi Alap. Az alap küldetése az előrelépésötletek a fenntartható regionális együttműködéshez Közép-Európában.

Deklaracja poparcia:Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech,Węgry, Polska i Słowacja poprzez granty wyszehradzkie zMiędzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Misją funduszu jest postęppomysły na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

——————————————————————————————-

PARTNEŘI TURNAJE : na tomto fotbalovém turnaji se podílejí jako partneři, kteří koordinují účast družstev svých zemí na tomto turnaji.

PARTNERS OF THE TOURNAMENT: They participate in this football tournament as partners who coordinate the participation of their country teams in this tournament.

A TURNAMENT PARTNEREI: A labdarúgó-versenyen részt vesznek, mint partnerek, akik koordinálják országos csapataik részvételét a versenyen.

PARTNERZY TURNIEJU: Biorą udział w tym turnieju piłkarskim jako partnerzy, którzy koordynują udział swoich drużyn krajowych w tym turnieju.

POLSKO: KS Sleza Wroclaw – http://pilkanozna.slezawroclaw.pl/

MAĎARSKO: Lurko UFC – http://www.lurkoufc.hu/

SLOVENSKO:  (SDH Domino Bratislava – https://www.sdmdomino.sk/

————————————————————————————————-

Odkazy na sociální sítě Visegradského fondu / Links to the Visegrad fund’s social networks / Linkek az alap szociális hálóival / Linki do sieci społecznościowych funduszu:

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Koordinátor projektu / Project Coordinator / Projektkoordinátor / Koordynator projektu:

Andreas Drastík  +420602584344 –  sksipasportopava@volny.cz

6. ročník Moravskoslezského Cupu: Hodnocení a poděkování

6. ročník mezinárodního turnaje Moravskoslezský CUP 2018, pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et. Mgr. Lukáše Curyla a Mgr. Moniky Brzeskové, který proběhl v Kravařské Buly aréně 24.8. – 25. 8. 2019.

Zahájení proběhlo za účasti Československé fotbalové legendy Antonína Panenky, radního SM Opavy Jana Štěrby a zastupitele SM Opavy Bc. René Černohorského. Na malé fotbalisty čekal maratón 140 utkání. První den proběhly boje ve skupinách. Každé družstvo odehrálo 9 utkání po 15 minutách. Druhý den se skupiny rozdělily na prvních pět z každé a opačně, kde potom každý hrál 5 utkání po 20 minutách. Ambasadoři turnaje byli Antonín Panenka, Alois Hadamczik, Zdeněk Pospěch, Libor Kozák a Jan Nezmar.

Nejlepší brankář turnaje – brankář Doktor Dominik – AS Trenčín – cena Zdeňka Pospěcha.
Nejlepší hráč turnaje – hráč Tomáš Hašler – AC Sparta Praha – Cena Antonína Panenky
Nejlepší střelec turnaje – hráč Jakub Karasinski – Zaglebie Lubin – cena Libora Kozáka
Cenu Aloise Hadamczika – nakonec získala dívka – Alena Gemelová z Vítkovic.

Všechny ceny předávali náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Et Mgr. Lukáš Curylo s radním SM Opavy Janem Šterbou.

Jsem velice rád, že se tato akce obešla bez vážnějšího zranění, děti se s celým turnajovým průběhem vypořádaly na jedničku. Jako host dorazil také Český reprezentant Zdeněk Pospěch, který objevoval budoucí talenty. V průběhu celého turnaje bylo nachystáno ovoce, pitný režim a jídlo.

Jako tradičně byly prodávány sportovní knihy od PhDr. Petra Čermáka, který je osobně podepisoval. Výtěžek z tohoto prodeje putuje do Slezské nemocnice v Opavě na dětské oddělení, částka se vyšplhala k 10 000,- Kč

Celkově bych tento ročník zhodnotil jako jeden z nejlepších. Rekordní počet diváků bych odhadoval každý den kolem 800. Vše klapalo jak mělo, děti se výborně vypořádaly s velkým vedrem . Zázemí Buly arény je pro všechny aktéry velice nadstandardní.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci, rozhodčím, zapisovatelům, personálu Buly arény, trenérům, rodičům , ambasadorům , hostům a hlavně všem sponzorům – partnerům, kteří se na této akci podíleli a doufáme, že nám zachovají přízeň i v dalších ročnících.

Celkem dětí: 220
Celkem trenérů: 40
Fanoušků, hostů, rodičů – cca odhadem každý den 800

Osmý ročník se uskuteční 22. 8. – 23. 8. 2020, nejspíše pro kategorii 2011.

Umíštění:
1- AS Trenčín -Slovensko
2- Zaglebie Lubin – Polsko
3- AC Sparta Praha
4- FC Baník Ostrava
5- Sleza Wroclaw- Polsko
6- MŠK Žilina – Slovensko
7- Luvcheta Sofia – Bulharsko
8- ČSFA Malacky – Slovensko
9- Sigma Olomouc
10- MŠK Lipstovský Mikuláš
11- MFK Kravaře
12-APMT Polska – Polsko
13- ŠK Slovan Bratislava – Slovensko
14- FC Dolní Benešov
15- Fastav Zlín
16- MFK Skalica – Slovensko
17- MFK Vítkovice
18- KS Unia Raciborz – Polsko
19- FC Hlučín
20- FK Slávia Opava

MORAVSKOSLEZSKÝ CUP 2018 ovládla Admira, stříbro bere Rohov, třetí je Trenčín

msk_cup2018_zakonceni

„Musím říct, že letošní ročník se řadí mezi ty nejpovedenější. Zápasy měly úroveň. Nerozhodil nás ani nepříjemný déšť,“ řekl jeden z hlavních organizátorů turnaje Andreas Drastík.

Konečné pořadí:

1. Admira Vídeň

2. Spartak Rohov

3. AS Trenčín

4. ŠK Slovan Bratislava

5. MFK Vítkovice

6. Sigma Olomouc

7. MŠK Žilina

8. FK Senica

9. Zúglo

10. Sleza Wroclaw

11. Lurko

12. MFK Kravaře

13. Slavoj Trebišov

14. Legia Warszawa

15. FC Baník Ostrava

16. FC Hlučín

17. Slavia Opava

18. MFK Skalica

19. KS Unia Raciborz

20. Domino Bratislava.

Fotogalerie ze soboty

Fotogalerie z neděle

Fotogalerie z finálového utkání

Fotogalerie ze slavnostního ukončení turnaje